Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 330 349
HH 0 0
QQ [QQ] 0 0
NO Normy 0 0
KN Knihy 330 349 15.06.2020
DG [DG] 0 0
DH 0 0
KO Komplety (pôvodné) 0 0
AH Rozpis hudobnín 0 0
MT 0 0
SZ 0 0
HR 0 0
PZ 0 0
PE Periodiká 0 0
AV Audiovizuálne médiá 0 0
KB 0 0
VS 0 0
CB 0 0