Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 318341 614869
HH 5819 0 10.08.2020
NO Normy 14 13 22.09.2015
DG [DG] 0 0
DH 397 407 10.08.2020
PZ 124 136 17.07.2020
HR 4 4 30.09.2011
DP Študentské práce 0 0
HU Hudobniny 3203 3447 26.05.2020
BR Brožúry 3306 3362 28.07.2020
KB 209 211 29.10.2019
SK Skladby 46905 0 21.07.2011
CB 3404 4011 06.08.2020
EE E-knihy 5130 0 11.08.2020
ST Staré tlače 859 859 06.06.2017
KN Knihy 170641 207251 10.08.2020
MP [MP] 1420 1532 29.06.2020
KO Komplety (pôvodné) 1859 1982 13.09.2019
MT 26 61 16.09.2019
SZ 2823 2823 27.04.2016
AH Rozpis hudobnín 17151 0 04.01.2007
AK Príväzky 0 0
AN Články 8403 0 10.08.2020
ZK Zvukové knihy 2967 3856 06.08.2020
RE Recenzia 0 0
EZ Elektronické zdroje 216 232 18.01.2019
PE Periodiká 6948 344258 10.08.2020
AV Audiovizuálne médiá 33260 40424 03.08.2020
PM Pracovné materiály 3026 0 26.03.2009
VS 0 0
PN Pokračující zdroje - Nadřízené 227 0 05.08.2020