Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 332573 670151
HH 5549 0 17.01.2020
NO Normy 13 13 11.09.2014
DG [DG] 0 0
DH 389 399 11.11.2019
PZ 196 0 15.01.2020
HR 4 4 30.09.2011
DP Študentské práce 0 0
HU Hudobniny 3201 3445 06.11.2019
BR Brožúry 3913 3982 15.01.2020
KB 209 211 29.10.2019
SK Skladby 63775 0 21.07.2011
CB 3382 3983 11.12.2019
EE E-knihy 4045 0 18.01.2020
QQ [QQ] 0 0
ST Staré tlače 859 859 06.06.2017
KN Knihy 167901 204188 17.01.2020
MP [MP] 1415 1531 30.10.2019
KO Komplety (pôvodné) 1859 1982 13.09.2019
MT 26 62 16.09.2019
SZ 2823 2823 27.04.2016
AH Rozpis hudobnín 17201 0 04.01.2007
AK Príväzky 0 0
AN Články 9315 0 14.01.2020
ZK Zvukové knihy 3408 8066 17.01.2020
RE Recenzia 0 0
EZ Elektronické zdroje 216 232 18.01.2019
PE Periodiká 6842 398071 17.01.2020
AV Audiovizuálne médiá 33003 40300 15.11.2019
PM Pracovné materiály 3029 0 26.03.2009
VS 0 0